Agencja Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Społecznych pomaga kandydatom na studia z innych krajów podjąć naukę na polskich uczelniach – począwszy od wyboru uczelni i kierunku studiów poprzez dopełnienie formalności związanych z rekrutacją i organizacją pobytu w Polsce, aż do wprowadzenia w życie studenckie na wymarzonej uczelni i adaptacji w nowym środowisku.

Pracę z kandydatem rozpoczynamy na długo przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na uczelnię – aby opracować spersonalizowaną ofertę edukacyjną i wybrać odpowiednią uczelnię oraz kierunek studiów. W tym celu wszyscy nasi klienci biorą udział w assesment / development center, podczas którego doradca edukacyjno-zawodowy diagnozuje ich kompetencje i predyspozycje zawodowe. Ostateczny wybór miejsca i kierunku studiów poprzedzony jest zorganizowaną przez nas wizytą w 3 polskich uczelniach wyższych. Następnie przeprowadzamy kandydata przez całą procedurę rekrutacyjną. A już po otrzymaniu indeksu zapewniamy pomoc opiekuna przez wybrany okres czasu – przez pierwszy miesiąc lub cały rok nauki.

Nasza oferta jest elastyczna, dostosowana do różnych potrzeb i możliwości przyszłych studentów, którzy mogą wybrać interesujący ich pakiet ofertowy w zależności od tego, w jakim stopniu chcą skorzystać z naszej pomocy.